I en nylig kunngjøring fra Olje- og energidepartementet plikter nettselskapet å legge til rette for deling av produksjon. Fra 1. oktober 2023 blir det tillatt å dele egenprodusert fornybar strøm på samme eiendom.

Hvordan påvirker forskriftsendringen nettselskap?

Til nå har begrepet plusskunde primært vært knyttet til eneboliger, men nå åpner forskriftsendringen opp for at også flermannsboliger, borettslag og næringsbygg kan delta i plusskundeordningen. Dette innebærer at flere kunder vil ha muligheten til å produsere sin egen fornybare energi, og dele den med andre på samme eiendom. Den nye forskriftsendringen forplikter nettselskapet til å legge til rette for deling av energiproduksjon.

  1. Oppsett i Elhub: Implementeringen av plusskundeordningen krever kompetanse mot Elhub. Nettselskap må sikre at de er i stand til å håndtere denne overgangen sømløst.
  2. Kundeservice og rådgivning: Med flere plusskunder kan nettselskap spille en aktiv rolle i å veilede og informere kundene om hva som skal til for å få fordelt produksjonen.

Hvordan kan MAIK bistå nettselskapene?

Vi i MAIK har flere års erfaring med dette gjennom et pilotprosjekt i Verksbyen i Fredrikstad. I pilotprosjektet er Arca Nova (utbygger), Smart Energi (kraftleverandør) og Norgesnett (nettselskap) med. Vår rolle i dette har vært knyttet til oppsett av målepunkter og fordelingsnøkler i kundeinformasjonssystem og i Elhub. I tillegg har vi håndtert måleverdiene knyttet til strømforbruk, termisk og solproduksjon, samt distribusjon av fakturaer til sluttkunder.

MAIK kan bistå nettselskapet:

  • Vi kan hjelpe nettselskapet med å informere kundene om hva slags informasjon de trenger å sende inn.
  • Vi kan hjelpe nettselskapet med å validere at kundene oppfyller vilkårene i forskriften.
  • Vi kan bistå med oppsett av fordelingsnøkler i Elhub.

Kontakt oss i dag for spørsmål eller rådgivning rundt den nye forskriftsendringen.