I dagens økonomiske landskap er det blitt stadig viktigere å ha muligheten til å både kontrollere og påvirke sitt eget strømforbruk. For mange i borettslag og sameier har ikke dette vært mulig – så langt. 

– Energiforbruket fordeles ofte mellom beboere ut fra en fordelingsnøkkel, og det er derfor lite motiverende, og dessuten vanskelig, å påvirke sitt eget strømforbruk. Dessuten bakes energiutgifter ofte inn i husleien eller står oppført i en samlepost på fakturaen, noe som gjør det vanskelig å identifisere hvor det spesifikt er rom for besparelser, sier Camilla Huseby Damas i MAIK, et selskap som har spesialisert seg på tjenester til energibransjen.

– Men dette dilemmaet har vi en løsning på, forteller hun.

Faktureres for reelt strømforbruk

MAIK har lang erfaring med måling av ulike energikilder og tilbyr individuell måling for hver enkelt boenhet, eller lokale. På den måten blir beboerne fakturert for sitt reelle energiforbruk. Samtidig spesifiseres det på én faktura hvor stor del av energiutgiftene som går med til de ulike energikildene.

Dermed kan den enkelte beboer se hvor store utgifter de har til for eksempel, strøm, gulvvarme, tappevann, solstrøm og elbillading, fremfor å få flere ulike faktura, eller at alt legges inn i én stor samlepost.

– Du får dermed en komplett energiregning, sier Damas,

– Jeg tror ingen andre har klart å sette sammen en så kompleks forbruksoversikt til sluttkunde før. Men vi har både teknologien og kompetansen. I MAIK jobber det folk med ekstremt god kompetanse både innen målerverdihåndtering, avregning, fakturering og innfordring, sier hun.

Opptatt av bærekraft

Smart Energi er ett av selskapene som har valgt å benytte seg av MAIK sine tjenester, blant annet i forbindelse med diverse leveranser til eiendomsprosjektet Mikroflex. Prosjektet omhandler utviklingen av et mikromarked i Fredrikstad, med blant annet 1500 boenheter bygget på det som kan kalles bærekraftige borettslagsprinsipper.

– Med løsningene fra MAIK får hver enkelt kunde oversikt over hele sitt reelle energiforbruk. Alt fra strøm, nettleie, gulvarme, varmt vann, fellesprodusert solstrøm, eventuell elbillader og så videre står oppført på én samme faktura, sier Stig Andresen i Smart Energi.

Belønner strømsparerne

Andresen har samarbeidet tett med MAIK i forbindelse med Microflex-leveransene.

Han påpeker at det er flere fordeler med at beboere i borettslag og sameier får hele det reelle energiforbruket sitt på én og samme faktura.

– Når beboerne både får se sitt reelle forbruk, og kostnadene spesifiseres for hver enkelt energikilde, bidrar det til at kundene får et mer bevisst forhold til sitt eget forbruk. Da kan kunden selv gjøre aktive valg for å redusere sitt eget forbruk, sier Andresen. Han trekker samtidig frem et viktig poeng.

– Det kan være store forskjeller i energiforbruket til den enkelte beboer, men fordelingen av kostnadene fordeles ofte etter arealbrøk, og noen ganger likt mellom beboerne. Det kan bidra til frustrasjon hos den som er kostnadsbevisst, påpeker Andresen.

– Men med tjenesten MAIK leverer til Mikroflex blir den enkelte beboer fakturert for sitt reelle forbruk, og man slipper med andre ord å irritere seg over naboen som har aldri slår av lyset, sier Andresen spøkefullt.

Han mener at tjenestene fra MAIK også kan komme miljøet til nytte.

– Våre samarbeidspartneren er særdeles opptatt av bærekraft, og ser ansvaret vi har med å utnytte energien bedre, slik at vi ikke belaster samfunnet eller strømnettet mer enn det vi må, sier Andresen.

– Når hver beboer blir bevisst på hvor store utgifter de har til de ulike energikildene, samtidig som de vet at de faktureres for sitt reelle forbruk, er det lettere å motiveres til å spare. Den enkelte ser at de kan kutte kostnader, og det motiverer til mer bærekraftig adferd, mener han.

– Veldig kjærkomment

En annen tydelig fordel med leveransene fra MAIK, er at alle energikildene står oppført med en måleenhet kundene kjenner og er vant til å forholde seg til, påpeker Andresen.

For mens strøm gjerne rapporteres i kilowattimer (kWt), kan termiske verdikilder ofte formidles i andre måleverdier. Men MAIK omgjør disse målenhetene til kilowattimer, slik at det blir lettere for kunden å tolke, og se sammenhengen mellom, det som står på fakturaen.

– Strøm har alltid blitt kommunisert i kilowattimer, og det er en måleenhet kundene kjenner til. På fakturaen fra MAIK er også verdiene fra andre termiske kilder, som for eksempel varmt vann og gulvvarme, omgjort til kilowattimer. Dermed får kundene en større forståelse for hvor mye de har brukt også på disse energikildene, sier han.

Tilbakemeldingene fra kundene har så langt vært utelukkende positive, forteller Andresen.

– De synes det er veldig kjærkommet at det blir synliggjort hva de ulike energikildene koster, fremfor at husleien bare øker, sier han.

Kostnadsbesparende for nettselskap og kraftselskap

Da MAIK ble etablert i 2003 var målet å identifisere muligheter for effektivisering av kraftleveransens sluttledd og samt å gå litt mot strømmen.

Grunnleggerne av serviceselskapet var overbevist om at et spesialisert kompetansemiljø kunne gjøre jobben rundt måleverdihåndtering, avregning, fakturering og innfordring, bedre enn selve distribusjonsleddet. De hadde rett.

– Stadig flere nettselskap og kraftselskap erfarer at det er sikrere, mer effektivt og fremfor alt kostnadsbesparende å sette ut disse oppgavene til en ekstern leverandør, sier Damas i MAIK.

Lang erfaring innen MAFI-tjenester

I nær to tiår har MAIK betjent et økende antall energiselskaper med innsamling av måleverdier, avregning, fakturering og innfordring. Altså betjeningen av såkalte MAFI-tjenester. Men også tjenester som å sørge for at kundene betaler og oppgjøret kommer på oppdragsgivers konto.

 – MAIK springer ut fra et stort og rutinert energimiljø i Fredrikstad og på Vinterbro.  Selskapet består av et spesialisert kompetansemiljø, med ansatte som har lang fartstid innen energibransjen, og som er eksperter på avregning, fakturering og innfordring, sier Damas. Det gjør MAIK til en leverandør som det er lett å stole på.

 – Vi har høy kompetanse og lang erfaring. Vi gjør hverdagen for kundene våre lettere. Vi rigger det til slik at mye går automatisk, og tjenestene vi leverer er oversiktlig og lette å forstå, sier Damas.

– Gitt oss klare fortrinn

Som leverandør av tjenester knyttet til forretningskritiske arbeidsprosesser for nettselskap og kraftselskaper i Norge vet MAIK at kundene har høye forventinger til dem.

Dessuten er det svært store krav til nøyaktighet når gjelder håndtering og rapportering av måleverdier, og energiselskapene forventer at verdiene som faktureres sluttkunde er presise.

– Vi er godt rustet for å være med i fremtidens energimarked. Spesielt nå, med de erfaringer vi har høstet gjennom Microflex-prosjektet der vi har fakturert med mange ulike energikilder. Det har gitt oss klare fortrinn fremover, sier Damas.

Ta kontakt i dag for mer informasjon og for hjelp til hvordan vi kan hjelpe deg med våre MAFI-tjenester.

Salgssjef: Michael Ojiaku

You may also like

Tina M. Skagen blir leder av MAIK
Tina M. Skagen blir leder av MAIK
3 april, 2023

Etter en grunding prosess er styret i MAIK glade for å kunngjøre at Tina har blitt ansatt som ny daglig leder i MAIK. Ti...

MAIK bistår når Circle K skal selge strøm
MAIK bistår når Circle K skal selge strøm
31 august, 2022

Bensinstasjonskjeden Circle K tar igjen steget inn i kraftbransjen og har startet opp med salg av strøm til privatkunder...

Dashbord til vannmåling for bedre drift
Dashbord til vannmåling for bedre drift
11 november, 2021

Ingen dashbord til vannmåling er like. Løsningene blir spesialtilpasset kommunens behov slik at den enkeltes arbeidshver...