Fair Group AS har på kort tid vokst til å bli Norges femte største distributør av fakturaer og tredje største inkassoselskap målt i oppdrag. Nå styrker selskapet sin posisjon i markedet for faktura- og inkassotjenester ytterligere, utvider tjenestetilbudet og tar en ledende posisjon i energisektoren, gjennom oppkjøp av Maik AS. Selskapet var tidligere eid av Fredrikstad Energi AS.

- Vi er svært fornøyde med at Maik blir en del av Fair Group, som et sterkt bidrag til vår vekststrategi og til våre langsiktige mål om å diversifisere og styrke vår portefølje. Samtidig viser oppkjøpet at vi evner å ta markedsandeler mens andre sliter. Dette posisjonerer Fair for å kunne vinne større kontrakter fremover, sier styreleder i Fair Group, Rune Heimstad.

Fair Group har inngått en avtale om kjøp av 100 prosent av aksjene i Maik fra Fredrikstad Energi. Selskapet arbeider for å tilby fremtidsrettede energitjenester som bidrar til en grønnere og mer bærekraftig fremtid. Fair Group og Maik kommer begge fra utfordrerposisjoner i sine markeder, og sammen vil de få økt konkurransekraft og en bredere markedstilgang. Totalt vil det nye kombinerte Fair Group ha 55 ansatte, med hovedkontor på Løren i Oslo. Selskapet ledes av Christian Aandalen.

Norges raskest voksende

I 2017 ble Fair Group etablert av erfarne bransjefolk, med en ambisjon om å skape markedets beste kundereise og en mer rettferdig inkassomodell. Ved å tilby bærekraftige og innovative løsninger for faktura- og inkassotjenester, har selskapet raskt tatt markedsandeler.

- Inkassobransjen har over tid mislykkes i å utvikle bærekraftige og lønnsomme forretningsmodeller. Dette skyldes at man i for stor grad har oversett behovene til de som skylder penger, som ofte er sårbare grupper. Vi ser at vår tilnærming løser dette store, strukturelle problemet i bransjen vår, sier Rune Heimstad.

Selskapet opplever stor oppslutning rundt sin tilnærming, og omsatte i 2023 for nesten 80 millioner kroner. Med oppkjøpet av Maik anslår selskapet å lande en total omsetning på rett under 200 millioner kroner i 2024.

Fair Group har nylig fått intensjonal oppmerksomhet for sin veksthistorie. I april havnet Fair på Financial Times sin liste over Europas 1000 raskest voksende selskaper og kom på førsteplass i Norge. Dette er en bekreftelse på at jobben som er lagt ned for å skape en tydelig utfordrer i en tradisjonell bransje har gitt solide resultater.

Rune Heimstad i Fair Group (t.h.) og Mona Askmann i Fredrikstad Energi har signert avtale om oppkjøp av faktura- og inkassoselskapet Maik. Foto: Brian Furnes/Fair Group

Første uavhengige leverandør til energisektoren

Med oppkjøpet av Maik styrker Fair Group sin satsing mot oppdragsgivere i energisektoren og skaper en uavhengig leverandør i strømmarkedet. Kombinasjonen av Maiks bransjekunnskap og Fairs nyutviklede løsninger vil skape en bransjeleder.

- Fredrikstad Energi har over årene bygget opp Maik som et ledende bransjeselskap med en sterk forståelse og kompetanse for energiselskapers behov innen håndtering av avregning, kreditt og betaling. Denne kompetansen skal Fair og Maik nå videreutvikle sammen, og på den måten bli et naturlig førstevalg for selskaper i bransjen, sier Rune Heimstad.

Sammen skal Fair og Maik utvide leveransene til flere bransjer der oppdragsgiver selger abonnement baserte tjenester.

- Vi gleder oss over at Maik nå blir en del av Fair Groups videre satsning i Norge og Norden. Vi er stolte av det vi har oppnådd med Maik, og glade for at vi har funnet et godt hjem for Maik hvor alle de dyktige medarbeiderne kan fortsette å bidra og utvikle seg med sin kompetanse og erfaring som en del av Fair. Vi er trygge på at Fair og Maik sammen har gode forutsetninger for å kunne bli markedsledende og effektivisere tjenestetilbudet til både nye og eksisterende kunder, sier Mona Askmann, administrerende direktør i Fredrikstad Energi.

Nordiske ambisjoner

På tvers av Norden finnes de samme markedsdynamikkene og tilsvarende reguleringer som i Norge, hvor Fair har vokst frem i rekordfart. Selskapet har en klar strategi om å bli en tydelig nordisk leverandør av faktura- og inkassotjenester, og være et klart førstevalg for selskaper som har drift i to eller flere nordiske land. I første omgang jobber selskapet mot å etablere seg med fakturadistribusjon i Sverige denne sommeren.

You may also like

Dashbord til vannmåling for bedre drift
Dashbord til vannmåling for bedre drift
11 november, 2021

Ingen dashbord til vannmåling er like. Løsningene blir spesialtilpasset kommunens behov slik at den enkeltes arbeidshver...

Tina M. Skagen blir leder av MAIK
Tina M. Skagen blir leder av MAIK
3 april, 2023

Etter en grunding prosess er styret i MAIK glade for å kunngjøre at Tina har blitt ansatt som ny daglig leder i MAIK. Ti...

Nå plikter nettselskapet å legge til rette for deling av produksjon.
Nå plikter nettselskapet å legge til rette for deling av produksjon.
30 oktober, 2023

I en nylig kunngjøring fra Olje- og energidepartementet plikter nettselskapet å legge til rette for deling av produksjon...